Boka ett kostnadsfritt besök nu:
040-96 51 55

VFAS Villa & Fastighetsassistans


Miljöpolicy

Vi använder oss av modern rengöring med bioteknik. Bioteknisk rengöring är naturliga komponeneter och processer på naturens egna villkor.


Kvalitetspolicy

VFAS syftar på, förutom de sociala aspekterna, att jobba på en kvalitativt hög nivå, motsvarande marknadens krav. Det innebär bl.a. att arbetsledaren innehar SRY-yrkesbevis samt INSTA 800 som är kvalitetssystem för fastställande och bedömning av städkvalitet.


Avtalsvillkor

Med ”Beställare” avses den som beställt tjänsten eller den för vars räkning tjänsten utförs. Beställaren specificeras i dokumentet Huvudavtalet. Med ”Tjänst” avses den tjänst som specificeras i Huvudavtalet Med ”Objektet” avses den plats där Tjänsten ska utföras.