Boka ett kostnadsfritt besök nu:
040-96 51 55

Villa- & Fastighetsassistans i Skåne AB

Miljöpolicy

Vi använder oss av modern rengöring med bioteknik från Innu-Science.

Bioteknisk rengöring innebär att vi använder oss av naturliga
komponenter och processer på naturens egna villkor. Våra leverantörer
kan 
med över 20 års erfarenhet och kontinuerlig forskning tillhandahålla
oss en rad miljövänliga produkter inom professionell rengöring.
Dessa produkter används inom traditionell städning till sanering,
luktborttagning och avloppsrengöring.

Fördelarna med dessa är flera:

  • Bättre för miljön med högre nedbrythet.
  • pH-neutrala produkter.
  • Mer hälsosamt för städare och lokalanvändare.
  • Minskat slitage på städytor.
  • Ökat mervärde med mera.

I övrigt arbetar vi med att ständigt förbättra vårt företag utifrån det som
är mest miljöanpassat.
I detta ingår det att vi alltid är öppna för nya förslag,
städmetoder och idéer som är miljövänliga. Vi strävar även efter att utbilda,
informera och uppmuntra våra medarbetare till engagemang och ansvar. 

Arbetsmiljöpolicy

Inom vårt företag har vi en verksamhet som kan innehålla arbetsmiljörisker.
Självklart skall företaget och de anställda följa de lagar, föreskrifter
och normer  som samhället ställer på verksamheten. Vi är också
medvetna om att vi måste bevaka arbetsmiljön, så att inga nya risker
uppstår och att arbetsmiljö är mer 
än bara frånvaron av risker.

Att trivas med och utvecklas i sitt arbete  och arbeta på säkra arbetsplatser
är viktigt för oss då det skapar trygghet i det dagliga arbetet. En öppen attityd
och  diskussioner med samtliga  anställda är viktigt för oss för att ge de
anställda möjlighet att utvecklas i arbetet.

I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar
för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa regler,
instruktioner och rutiner, utan även vara uppmärksam på och genast
rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö och mot miljön.

Inför beslut som rör nyinvesteringar eller förändringar i verksamheten,
skall arbetsmiljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna
bedömas i samverkan med de anställda. Åtgärder skall därefter vidtas,
för att så långt som möjligt förebygga negativa effekter och minimera risker.