Boka ett kostnadsfritt besök nu:
040-96 51 55

Villa- & Fastighetsassistans i Skåne AB

Kvalitet och kundnöjdhet

VFAS syftar på, förutom de sociala aspekterna, att jobba på en kvalitativt hög nivå, motsvarande marknadens krav. Det innebär bl.a. att arbetsledaren innehar SRY-yrkesbevis samt INSTA 800 som är kvalitetssystem för fastställande och bedömning av städkvalitet. VD Magnus Sjöstedt validerar och kontrollerar att rätt kvalitet levereras.
  • Kvalitetsmål har upprättats i enlighet med denna policy vilka skall leda till fortlöpande förbättringar i företagets utveckling.
  • Vi skall verka för kundens behov i centrum.
  • Vi skall verka för ett långsiktigt samarbete med våra intressenter.
  • Vår styrka skall ligga i trygghet för våra intressenter.
  • Vi skall arbeta för att bibehålla befintliga kunder.
  • Vi skall kontinuerligt utveckla verksamheten och dess arbetsmetoder.
  • Vi skall anställa medarbetare med rätt personlighet och kvalifikationer.
  • Vi skall attrahera ansvarsmedvetna och positiva medarbetare.
  • Vi skall verka för att våra kunder och medarbetare trivs med varandra
Vi använder oss av Insta 800 för mätning och utvärdering av vår städkvalitet, vi använder Fieldplanr som planerings / rapporterings verktyg. Vi åtar oss att uppfylla krav och ständigt förbättra vårt ledningssystem med avseende på kvalitet.
INSTA 800: Beskriver det resultat som ska uppnås efter utförd städning oberoende av vilka städsystem, städmetoder och frekvenser som används eller vem som utför städningen. INSTA 800 kan användas i alla typer av verksamheter, t ex kontor, skolor, sjukhus, båtar, flygplan, tåg etc.