Boka ett kostnadsfritt besök nu:
040-96 51 55

Villa- & Fastighetsassistans i Skåne AB

 

Vilka vi är
VFAS Villa & Fastighetsassistans AB (https://www.vfas.se)

 

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem
När du kontaktar oss via kontaktformulär sparar vi de kontaktuppgifter du fyller i
och de bilagor du bifogar tills dess att ärendet är avslutat eller rekryteringsprocessen är över.
Skickar du e-post direkt till oss sparar vi de kontaktuppgifter som du själv valt att lämna
till dess att ditt ärende är avslutat. Vi raderar alla kontaktuppgifter senast 6 månader efter
avslutat ärende om ingen annan överenskommelse ingåtts.

 

Syfte
Syftet med lagringen av uppgifterna är att kunna upprätthålla affärsrelationer,
hantera felanmälningar och genomföra rekryteringsprocesser.

 

Hur länge vi behåller era uppgifter
Vi behåller dina uppgifter max 6 månader efter ditt ärende är avslutat. Vid begäran
om att uppgifterna skall tas bort görs detta inom 14 dagar. Vi samlar endast in personuppgifter
från hemsidan (https://www.vfas.se) när en besökare kontaktar oss via kontaktformulären.

 

Vilka rättigheter du har över dina data
Du kan begära att vi raderar alla personuppgifter vi har om dig. Undantag är uppgifter som
vi är tvungna att spara av administrativa, eller legala/juridiska skäl.

 

Vänligen
VFAS